Half Light

Half Light (2006)

( 8.0 điểm /  1  lượt)

Nội dung phim

Half Light, Half Light (2006)

Rachel Carson, a best-selling crime novelist, is devastated and filled with guilt over the accidental death of her son. Hoping that a change of scenery will help alleviate her suffering, she leaves her home in the city and moves into a vacant country house owned by a friend and begins a relationship with charming local Angus. But, just as her life is taking a turn for the better, Rachel realizes she's being romanced by a ghost, leading her to doubt her own sanity.

Từ khóa:

Bình luận

Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các video và hình ảnh trên trang web này được thu thập từ internet. Trang web này chỉ cung cấp dịch vụ trang web và không lưu trữ tài nguyên hoặc tham gia ghi hoặc tải lên. Nếu các chương trình được bao gồm trên trang web này vô tình vi phạm bản quyền của công ty của bạn, vui lòng gửi email đến (chúng tôi sẽ loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền trong vòng 3 ngày làm việc, cảm ơn bạn).

Sitemap