Closure

Closure (2007)

( 8.0 điểm /  1  lượt)

Nội dung phim

Closure, Closure (2007)

There is instant chemistry between Alice (Gillian Anderson), a businesswoman, and Adam (Danny Dyer), a younger working-class man who installs a security system in her London apartment. She takes him to a party in the country, and they end up making love. But the night turns horrific when they encounter three thugs who maim Adam and *** Alice. The incident turns them into fearful recluses until Alice spots the leader of their attackers (Anthony Calf) -- and the two victims plot a brutal revenge.

Từ khóa:

Bình luận

Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các video và hình ảnh trên trang web này được thu thập từ internet. Trang web này chỉ cung cấp dịch vụ trang web và không lưu trữ tài nguyên hoặc tham gia ghi hoặc tải lên. Nếu các chương trình được bao gồm trên trang web này vô tình vi phạm bản quyền của công ty của bạn, vui lòng gửi email đến (chúng tôi sẽ loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền trong vòng 3 ngày làm việc, cảm ơn bạn).

Sitemap